tisdag 25 mars 2008

TRO PÅ JESUS!

Bibeln talar om vem som har makten!
Enligt Bibeln behöver vi inte vara rädda för demoner när vi tror på Jesus, eftersom det är Han som har den verkliga makten. Han låter djävulen förvilla oss för att pröva vår kärlek, men det verkliga hotet är inte djävulen utan vårt eget maktbegär. Det är vår egen synd som gör att vi låter oss förvillas. Det är det som är det största problemet. (2 Tess 2:9-12)
Så fort vi omvänder oss, tar Gud emot oss. När vi kommer till Honom, tar Han hand om demonerna och djävulen om det behövs. Det är Jesus som har all makt (Matt 28:18). Håller vi oss till Honom, behöver vi inte vara rädda för några onda makter. Även om det här livet kan fortsätta med kamp och lidande, kan man få en visshet om att den slutgiltiga befrielsen är garanterad på grund av Jesu död och uppståndelse. Om befrielsen slutgiltigt inte sker i det här livet, kommer den med säkerhet att ske efter uppståndelsen. Den grundtryggheten är skön att vila på. "Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken något i nutiden eller i framtiden, varken andemakter, något i höjden eller i djupet eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom 8:38-39, Hedegård) Det är Jesus som bestämmer över de onda makterna.
Så litar du du bara på Jesus Kristus, och överlåter ditt liv i hans händer så är du trygg!
Var välsignade i Herrens namn.
Levi.

BIBELN

Bibelns varningar för falska läror!
Bibeln uppmanar oss också gång på gång att inte vara godtrogna när det gäller andliga företeelser. Uttryck som "tro det icke", "låt eder icke vilseföras" och "se till, att ingen förvillar eder" är inte nedskrivna utan anledning. Vi måste vara på vår vakt säger Jesus, annars kan vi bli bedragna. (Mark 13:5-6)
Paulus varnar för att villolärare ska komma både utifrån och inifrån församlingen. "Jag vet, att när jag rest min väg, kommer glupska vargar att tränga sig in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Även bland er själva kommer några att träda fram med villoläror för att locka lärjungarna med sig. Håll er alltså vakna . . . "(Apostlagärningarna 20:29-31,)
Falska profeter ser ut som äkta profeter utvärtes (Mat 7:15-27). Falska profeter förvillar genom tecken och under (Mat 24:24-25). Det räcker inte med att man talar om Jesus. Frågan är vilken Jesus man talar om (2 Kor 11:4, 1 Johannes 4:2). Det räcker inte med att övernaturliga yttringar sker. Frågan är vilken ande som är ansvarig för det som sker. Även stora tecken och under inklusive helanden kan vara från andra källor än Gud. (2 Tess 2:9-11, Upp 13:13-14) Spåkvinnan som Paulus mötte i Filippi hade en teologisk riktig bekännelse. "Dessa män är den högste Gudens tjänare, och de förkunnar för er vägen till frälsning." Det hon sa var helt rätt, men Paulus kunde ändå skilja spådomsanden från Guds Ande.
De kristna kan inte alltid skilja mellan andarna. Luther kommenterar. "Och aposteln S:t Paulus skriver om Antikrist i 2. Tess. 2 att han kommer med lögnens alla krafter och tecken och under och med alla slags förförelser till orättvisa o.s.v. och detta för att de inte ville veta av kärlek till sanningen och på så sätt bli frälsta. Det är alltså helt säkert att det i kristenheten måste ske falska tecken och att förvillade kristna skall anse dessa tecken vara rätta och sannfärdiga."
Vad står det i Petrus andra brev? "....falska lärare skall komma in bland er. De skall på smygvägar föra in fördärvliga särmeningar...."(2 Petr 2:1). Vad står det i Johannes första brev? "Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva andarna, så att ni kan se, om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen" (1 Joh 4:1). Vad står det i Judas brev? "....att mana er till ihärdig kamp för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga. Vissa människor har nämligen smugit sig in hos er" (Jud v 3-4). Dessa texter har blivit skrivna för vårt bästa. Låt oss verkligen lägga dem på minnet! GLÖM EJ: Det är tron på Herren Jesus Kristus som ger dig de rätta svaren!