lördag 30 maj 2009

Var trogen Herren!

Frid!
Det finns massor av intellektuella kristna och lärda teologer, i detta land, jag hör inte till en av dem.
Jag heter Levi och skriver om det jag får till mig av Herren.

Jag blir ofta kritiserad för min hållning gentemot andra kristna, alltså, jag tillhör dem som man ser som
"katten bland hermelinerna" ungefär! Men jag delar med mig av det jag får av Herren Jesus Kristus, med kärlek i mitt hjärta, och med en omtanke om mina syskon och medmänniskor, och oro för dem. Jag sätter mig absolut inte på några "höga hästar", men man måste reagera när man i dessa tider ser kristna medsyskon som börjar vandra efter "ett annat evangelium", som Aposteln Paulus talar om.
"konstruktiv kritik" är endast nyttigt, om man grundar den på Bibeln och inte på människors tänkande. Det betyder ju att man "vill varna andra från att ta del av något undermåligt" som Wikipedia så fint utrycker det.
Alla har vi fått någon tjänst av Herren, och jag berättar nu lite av detta jag fått av honom.
Det som är just mitt kall, är att försiktigt varna, och tala just om farorna som lurar på oss kristna. Och när man ser en broder eller syster som är på väg att hamna fel, så är det
vår plikt att vägleda och förmana. Om man inte skulle göra det, ja då begår man verkligen en synd!
Andra Thess.3:13-14-15, Hebrérbr.3:12-13, Galaterbrevet 6:1
Judas brev vers 22-23

Jag blir ofta kritiserad, men tänker då på vad Paulus säger:
"jag gläds åt svaghet, förolämpningar,svårigheter, förföljelser, och nöd, när det är för Kristi skull, ty när jag är svag,då är jag stark"
 2 Korinth.12:10

Och mitt eget motto har nog blivit Ef.5:11 "ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så,avslöja dem"
Ibland så får man dock blåsa i visselpipan lite högre, för vi är ju alla ett styvnackat folk i Herrens ögon!

Jag sprider naturligtvis evangeliet så gott jag kan, för ordet, Jesus Kristus måste höras.
att förklara för människor vilken gränslös kärlek han har till oss!
Och då får man ju kontra ovanstående Bibelställe med det härliga som står i Efesierbrevet 4:15,
"Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus"

Det finns många budskap om Herren i det kristna "utbudet" idag, och kom då ihåg vad Jesus själv sade:
Matteus 24:
"23. Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte!24. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. 25. Nu har jag sagt er det i förväg. 26. Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. 27. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst"


Många säger såhär: "jag är inte lättlurad","jag prövar allt inför Herren"
ja, det är bra, för då om vi följer ordet,
och är Herren trofasta så kan vi icke bli lurade av den onde!
Det gäller att visa Herren vår totala tillit, vilket inte alltid är så lätt,
med allt som distraherar runt om oss i vardagen,
men att vi aldrig skall bli arroganta, och tro att vi har en given plats vid Herrens festmåltid,
skall vi nog också akta oss för.
Prisa och tacka Herren dagligen för allt,
det är väldigt viktigt.
Jag skulle vilja säga att vi ofta glömmer detta,
Vi ber om olika ting för vår välfärd, men
glömmer ofta att tacka för det vi har!
Vi skall inte använda bönen som en form av
"önskebrunn" för det vi vill ha, utan som ett andligt vapen mot
faror, som en ödmjuk vädjan om kraft från Jesus,
han ser i ditt hjärta om du är uppriktig mot honom
och ger dig då det han anser i kraft av sin fullkomlighet.
förstå detta: Om du nu har några speciella behov för
t.ex din familj, så kommer han att se till dessa, om
du är ödmjuk inför honom, och istället tackar för hans
kärlek till dig och din familj.
Läs om Kung Salomo i Första Kungaboken kap.3
som kunde fått vad som helst av Gud
men som istället bad om vishet att leda sitt folk,
den bönen behagade Gud så mycket att Salomo då
också fick detta som han inte bad om, alltså
fick han både rikedom och ära.
Så bed Herren Gud om vishet och förstånd!
så ser han till att dig intet fattas.
Ödmjukhet är ledordet.

Var aktsam om din frälsning! Låt inte den onde lura dig,
utan be så fort du kännner att det börjar bli motigt.
Bönen är det starkaste vapnet vi har mot ondskan!
Vi måste tänka på att försöka vara så oklanderliga vi kan inför Jesus!
Men om vi medvetet syndar så kan vi råka mycket illa ut,
Hebreerbrevet 10:26-27
"Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen återstår inte längre något offer för synderna; då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som skall förtära dem som trotsar Gud"
(Läs även vers 28-31)
Betänk här Davids ord "förkasta mig inte från ditt ansikte, och ta inte din Helige Ande ifrån mig" Ps.51:13

Vi vet ju att vi kommer att utsättas för större och svårare frestelser,
motgångar och villfarelser,
ju närmare Jesu tillkommelse vi går.
Och det talas i Bibeln om alla falska profeter,
och fåraherdar som kommer att
försöka vilseleda fåren, det nämns på många ställen i skriften.
Man kan tydligt se i t.ex Hesekiel 34:1-10, där det står om herdarna som bara "sörjt för sig själva", och det finns otaliga andra Bibelställen som visar på samma.

Hesekiel 34

Israels herdar
1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? 3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. 4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades.
6 Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. 7 Hör därför HERRENS ord, ni herdar: 8 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur - de har ju ingen herde - och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, 9 därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.
11 Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.


Människorna idag verkar upphöja våra kyrkliga ledare,
t.ex Påven, m.fl.till någon sorts "andliga gurus"
de blir till en slags ikoner för en del människor.
Man upphöjer aldrig människor, det behöver vi inte, och skall inte göra, det vet vi alla.
Rom.2:11, säger ju att "Gud gör inte skillnad på människor"
så varför skall vi människor då göra det?
Här Jakobsbrevet 2:1+9
"Mina bröder, gör inte skillnad på människor ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus"
"Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som syndare"

Matteus 23:12 "Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad,och den som ödmjukar sig skall bli uphöjd"
Visserligen står det då i Jakobsbrev 4:10 "ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er"
Men inte till Herrens jämlikar som en del förkunnare tycks tro!
(läran om att vi alla är "smågudar" K.Copeland,m.fl)

Det finns bara en som är upphöjd till Konungarnas Konung, och det är Jesus Kristus!

Visst skall vi lyssna till våra ledare/fåraherdar, men det gäller att se upp med var man tar sin andliga mat, vart man sätter sina steg.
Johannes evang.14:26 , säger mycket om vart vi skall vända oss, för våran andliga mat, vi ber till Jesus om vägledning, genom bönen. Då skall han sända oss hjälparen, den Heliga Anden.
Som då kommer att hjälpa oss och påminna oss om allt det som Jesus sagt och lärt oss.
Om vi då ber om hjälp, så kommer Jesus att se till att vi icke stapplar på vägen.
Men gör inte stort väsen av din bön inför människorna!
"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön"
Matteus 6:5

Hur skall vi då be?
"nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig"
Matteus 6:6
 
Eftersom en del undrar om den sk. JDS-läran så följer detta:
E.W.Kenyon grundlade själva läran, och Kenneth Hagin blev sedemera hans "lärjunge".
Hagin, grundade en Bibelskola, RHEMA, som lärde ut denna lära (den sk. JDS-läran) om att "Jesus betalade priset för vår försoning i dödsriket" Det är en helt, totalt obiblisk lära. Jesus betalade med sitt liv för oss på KORSET, Han utgjöt sitt Heliga blod för oss DÄR, och betalade priset för våra synder PÅ KORSET, och inte i dödsriket som denne hagin påstår,
Hagin påstår då även att Jesus skulle dött andligen, och pånyttfötts.......
Hans (Hagins) lära är totalt blasfemisk och fråntar därigenom, för de människor som tror på detta, syndernas förlåtelse!
Detta är mycket allvarligt!
men,,,,,jag dömer inte någon.
det får Herren göra. liksom han även dömer mig den dag han kommer.

Nu har jag fått ta del av att trosrörelsen (WOFM) skall börja blanda ihop
vetenskapen med Bibeln, genom att vi, citat" att när vi får en uppenbarelse om blodet och om DNAt:s betydelse för våra liv så kommer vi att kunna avsäga oss varje andemakt och genetisk brist eller svaghet som verkat i oss eller våra barn från fäderna"(.........!!!)
Detta är ren gnostisk lära!
Jesus gav oss själva auktoritet att driva ut demoner i Hans namn, i Matteus 16:17
"Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål"
Här finns inget behov av kunskap om vårat "DNA".
Dessa personliga "fingeravtryck" i våra kroppar har Herren skapat oss med, och vi behöver sålledes ej bekymra oss om detta, bara vi visar Jesus vår tillit så går allt väl.
Även Lukas 10:19
"Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er"

Betänk det som Herren säger i Daniel 11:35 "Hemsökelsen skall träffa somliga av de förståndiga, för att en luttring skall ske bland dem,
så att de blir renade och tvagna intill ändens tid.Ty ännu dröjer denna, intill den bestämda tiden" -Det är ord att begrunda!

"det kommer en tid då människorna
inte längre vill lyssna till den sunda läran
utan skaffar sig den ene läraren efter den andre,
därför att de kliar i dem att få höra sådant som de önskar"
Andra Tim.4:3

Vad betyder det?
Jo, att människorna vill så gärna höra bara de goda nyheterna, det som blir obehagligt=sanningen,
skjuter de bort, läs om profeterna i Gamla testamentet,
de kom alltid "dåliga" nyheter,varningar,
rättelser om hur vi människor ska leva,
men det var GUDS ord de kom med! Glöm inte det!
Ta till exempel Jeremia, som ofta blev skymfad för de budskap han kom med, men det var Herrens ord han frambar, men det ville folket inte lyssna på!
Och likadant är det idag, det talas inte längre
i kyrkor/församlingar om dessa snaror
som den onde lägger ut för oss.
Utan evangeliet som sprids idag är ett väldigt "anpassat", moderniserat, budskap
som skall passa den nya människan idag.
Om någon förkunnare idag börja tala om den sista tiden, så vill inte människorna lyssna!,
det blir obehagligt!

Jeremia 14:14-16

"Men HERREN sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Därför säger HERREN så om de profeter som profeterar i mitt namn fast jag inte har sänt dem, de som säger att svärd och hungersnöd inte skall komma i detta land: Genom svärd och hunger skall dessa profeter gå under. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, deras söner och döttrar, skall kastas ut på Jerusalems gator slagna av hunger och svärd och ingen skall begrava dem. Jag skall låta deras ondska drabba dem själva"

Nu finns det nat.vis undantag och jag kan då nämna
Maranata i stockholm t.ex.
De är ett bland de få samfunden idag som fortfarande har ett kraftfullt budskap, i mitt tycke.
Finns ju också enskilda förkunnare som är bra, men de "guldkornen" är inte lätta att hitta!
En som jag dock rekommenderar är Stig Andreasson,
en kraftull evangelist av den "gamla stammen".

En annan, för de som kan engelska är Keith Daniel, mkt.bra, och viktiga budskap.
(länkar längre ner)

Tänk på var du får/tar din andliga mat, vandra inte "med strömmen"
gå inte med i en församling/kyrka, hur som helst, inte utan Herrens vägledning.
Inte i denna svåra andliga vedermöda som vi lever i.
Vi skall be om Herrens vägledning i allt vi företar oss, stort som smått.
Om "vi" själva stapplar iväg på egna ben, då skulle man ju vandra i köttet som det står om i Bibeln!
Men vi vet också att Jesus tar hand om de vilsegågna fåren,
han hjälper, och leder tillbaks det som är hans.
Jesus lyssnar på oss, om vi ber till honom, med ett öppet och rent sinne.
Glöm aldrig att Jesus älskar oss gränslöst, och med bara ett enda krav:
Att vi har honom som Herre!
Det talas så mycket i vissa kretsar/kristna församlingar om, jag, Vi, vi skall, du skall, detta hör till det världsliga sättet att tänka!
Märker du att det i din församling talas mycket på detta sätt, om att sätta tilliten till varandra, eller kanske till pastorn, att det nästan blir det primära, så akta dig!
Då undrar man var Jesus får plats någonstans?!?!
så vad står det i skriften? "Jesus svarade: JAG är vägen,sanningen och livet, ingen kommer till fadern utom genom mig" Joh.14:6

Kom även ihåg Paulus mycket allvarliga varning, i Apg.20:29-30
"Jag vet att när jag lämnat er skall farliga
vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall
det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna
över på sin sida"
Ja, "ur era egna led" talar ju för sig själv...... alltså män och kvinnor som säger sig tillhöra Kristus,
men som i verkligheten har antikrists ande!
Kära bröder och systrar: det kommer den sista tiden, att bli så svårt att skilja det sanna evangeliet
från det falska, vi skall icke vända oss till människor och rådfråga dem, nej,
vänd dig i bön till Jesus Kristus, han hjälper dig, han är den enda hjälpen.  läs Matteus 6:6

Ett ord som kom till mig för ngn.tid sedan:
"lika lite som vi kan förstå Herren Gud, likaledes skall vi då tro än mer på honom, Fullt och fast! Herren ger oss insikt efter våran tillit till honom"

Det finns de, som kallar sig profeter idag,
men granska dem noga med Andens ledning,
Naturligtvis finns det Gudsmän, som är smorda av Herren,
men alla dessa ´självutnämnda´ profeter, som finns idag,
kan man nog ifrågasätta. Det är inte behagligt inför Herren Gud. Minst sagt.

Hesekiel 13

De falska profeterna fördöms
1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: "Så säger HERREN". Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: "Så säger HERREN", fastän jag inte hade talat något sådant?
8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: "Allt står väl till", trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk, 11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på?
13 Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 14 Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 15 Jag skall tömma ut min vrede över muren och på dem som har vitkalkat den, och så skall jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den, 16 de profeter i Israel som profeterade om Jerusalem och skådade syner att allt stod väl till, fast allt inte stod väl till, säger Herren, HERREN

Det finns som sagt "guldkorn" bland gruset, i fråga om förkunnare,
men de är så få i denna tid vi lever i.
Känn dig för i Anden,
be om Andens vägledning! då kan man inte hamna fel!
Om du vill kan du läsa Charles Spurgeon, en tidig, kraftfull väckelsepredikant,
honom hittar du lätt genom Google.

Ang.Bibelöversättnningar:
Läs gärna i olika översättningar, det ger dig ofta en bättre helhetsbild över ordet.
(läs dock inte Bibel 2000,där det finns många fel,speciellt i gamla testamentet)
Den nyaste översättningen vi nu har på svenska är Reformationsbibeln
och den bygger på Karl XII Bibel, men som sagt, pararell-läs gärna olika översättningar.
Be gärna innan du läser.

Betänk Ps.53:3-4 "
"Gud skådar ner från himmelen på människors barn, för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla har de avfallit, allesammans är de fördärvade. Ingen finns, som gör vad gott är, det finns inte en enda."
Vem vet vem som är rättfärdig, utom Gud!?

Kan vi människor blidka Gud genom bön att t.om ändra sina beslut? Läs då hur Mose lyckades blidka Gud att inte dräpa Israels barn!
Gud hör bön!
detta i andra Mosebok 32:10-14

Den kommande Elia som nämns i Malaki 4:5, kanske lyckas vända tillbaka många människor till Herren! och också blidka Gud?!
Vi lever i tron på att vår frälsare är oss nådig! Amen!
All ära till Lammet som sitter på sin Faders högra sida!

Glöm inte detta bud:
"du skall älska din nästa såsom dig själv" Matteus 22:39

Kom ihåg. det enda som kan rädda oss från döden till
evigt liv, är frälsningen genom vår herre Jesus Kristus.
1.Tess.5:9
"Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede,
utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus"


"Det bästa beviset för att Jesus verkligen levde på jorden
 för snart två tusen år sedan har de som förstår hans budskap.
 Den som förstår budskapet vet att det inte kommer från människor.
 Ingen människa skulle vilja eller kunna hitta på ett sådant budskap.
 Det är det viktigaste budskapet någonsin och det handlar
 om människans sätt att leva och om varför jorden ska gå under"
 (från okänd skribent på webben)

Kom ihåg att pröva allt inför Herren, precis som Paulus
uppmanar oss i Första Thess.5:21,
Ni skall naturligtvis väga,och granska även det jag skriver, inför Herren.

Guds frid till er kära syskon och medmänniskor,
Ja, kära Jesus, beskydda och bevara oss, denna tiden är ond.
Maranata!
Levi

(bra länkar som jag rekommederar nedan)
http://www.justinpeters.org/
http://www.bibelfokus.se/
http://www.maranata.se/ (Internetsända möten)
http://www.berno.se/
http://www.solascriptura.se/ (bl.a Spurgeon mm)
http://www.elvorochjanne.se/
http://www.bibletube.tv/
predikningar/Bibelstudier (videos)

Predikningar och profetiska budskap hittar du på:
http://www.maranata.se/

Lyssna gärna på David Wilkerson´s predikningar också,
http://davidwilkersontoday.blogspot.com/
(han finns även på YouTube)

David Pawson har en mycket gedigen undervisning
hans serie "Unlocking The Bible"
är mycket bra upplagd, och ger dig en mycket god
inblick och förståelse i Herrens ord.
Undervisningen är på engelska.
Den sänds också, på finska TV7,
http://www.tv7.fi/

Du kan börja med att lyssna till honom på YouTube.
http://www.youtube.com/playlist?list=PL04889AD5AB529FB4
(de röda länkarna får du manuellt kopiera och klistra in i sökraden)

Här en mycket Andefylld predikan av den sydafrikanske evangelisten Keith Daniel:
http://www.archive.org/details/Persecution-Affliction-Tribulation-ByKeithDaniel-SouthAfrican

måndag 25 maj 2009

FINNS DET NÅGRA TROGNA KRISTNA KVAR I SVERIGE?
"Den enda organiserade församling som jag känner till är Maranata- församlingen i Bromma. Den är hatad av bögarna i Sverige, förbannad av den svenska regeringen, bespottad av de ”kristna samfunden” i Sverige och hatad av Djävulen och hans demoner. Men den är älskad av Gud och omhuldad av Jesus.
Här finner du män och kvinnor som icke är fega och som vårdar och bevarar den tro som de har fått i arv. Stina Fridolfsson, Ulla Näsholm, Berno och Karin Viden, Stig Andreasson, Tage Johansson, Hans Lindelöw, Tage Nilsson och många fler.
Deras tidning Maranata gör en svidande vidräkning med den avfälliga svenska kristenheten. Om du aldrig hört talas om denna församling och deras tidning, så kan du finna dem på http://www.maranata.se/. Läs deras tidning, sök sedan upp deras källor och gör din egen undersökning, och du skall finna att du kommer att bli fullständigt förkrossad, när du inser att man har ljugit för dig och leder dig till fördärvet, istället för till himlen.
Sedan finns det enskilda människor som vi känner som bor i Sverige, som icke har böjt sina knän för ”BAAL.” Jag är säker på att det finns några tusen som kämpar, var och en på sin plats där Herren har ställt dem. Är du villig att bli en av dem, eller skall du följa massorna av människor till ett evigt fördärv?"

kunde inte låta bli att publicera detta inlägg av evangelisten John S.Torell
Frid. Levi